Lokacija poslovnica

Poslovnice u Bosni i Hercegovini

Poslovnica Nova Bila

Sarajevska 20b , 72276 Nova Bila
Kontakt: +387 030 707 044

Radno vrijeme: pon-pet: 08:00 – 20:00 sub: 08:00 – 18:00

Poslovnica Sarajevo

Žrtava fašizma 1, 71000 Sarajevo
Kontakt: +387 33 719 355
Radno vrijeme: pon-pet: 08:00 – 20:00 sub: 08:00 – 18:00

Poslovnica Mostar

Ulica Vukovarska bb, 88000 Mostar
Kontakt: +387 36 349 065
Radno vrijeme: pon-pet: 08:00 – 20:00 sub: 08:00 – 18:00

Poslovnica Tuzla

Hadžihasanage Pašića 2, 75000 Tuzla
Kontakt: +387 35 318 790
Radno vrijeme: pon-pet: 10:00 – 17:00 sub: 10:00 -15:00


Poslovnica Bihać

Hasan Paše Predojevića 10, 77000 Bihać,
Kontakt: +387 37 350 641
Radno vrijeme: pon-pet: 10:00 – 17:00 sub: 10:00 -15:00

Poslovnica Zenica

Aska Borića 11, 72000 Zenica
Kontakt: +387 32 425 916
Radno vrijeme: pon-pet: 10:00 – 17:00 sub: 10:00 -15:00

Poslovnica Prijedor

Ilije Bursaća 5, 79000 Prijedor
Kontakt: +387 52 241 490
Radno vrijeme: pon-pet: 10:00 – 17:00 sub: 10:00 -15:00

Poslovnica Trebinje

Beogradska bb, 88370 Trebinje
Kontakt: +387 59 220 940
Radno vrijeme: pon-pet: 08:00 – 20:00 sub: 08:00 – 18:00