Kontakt

Kontakt forma


Kontakt informacije


Adresa: Sarajevska 20/b, 72276 Nova Bila, Bosna i Hercegovina

Telefon: tel:+ 387 30 707 044

Email: info@nobil.ba

Identifikacijski broj: 4236058050006

PDV broj: 236058050006

Porezni broj: 19140007

Županijski sud Travnik: Rješenje o upisu u sudski registar broj: U/I 695/2000


Računi u banci

1610700000150035

3060430000003780

3382502200032309