Kontakt

Kontakt forma


  Kontakt informacije


  Adresa: Sarajevska 20/b, 72276 Nova Bila, Bosna i Hercegovina

  Telefon: tel:+ 387 30 707 044

  Email: info@nobil.ba

  Identifikacijski broj: 4236058050006

  PDV broj: 236058050006

  Porezni broj: 19140007

  Županijski sud Travnik: Rješenje o upisu u sudski registar broj: U/I 695/2000


  Računi u banci

  1610700000150035

  3060430000003780

  3382502200032309